oddzwonimy

formularz

Zadzwoń

WYNAGRODZENIE DLA KANCELARII

Usługi świadczone przez naszą kancelarię, w tym porady prawne, są płatne, jednak etyka adwokacka zabrania nam podawania cenników i wskazywania wprost stawek za udzielną pomoc prawną, dlatego najlepiej jest zwrócić się z zapytaniem o koszt usługi bezpośrednio do Kancelarii. Przy czym jednak zaznaczamy, że koszt porady prawnej to kwota nie niższa niż 100 zł, a koszt sporządzenia pisma rozpoczyna się od 300 zł.

W każdym przypadku określamy indywidualnie nasze honorarium i jest ono uzależnione od rodzaju sprawy, stopnia skomplikowania, czasochłonności, a także oczekiwań Klienta. Z zasady wynagrodzenie jest płatne z góry, przy podpisaniu pełnomocnictwa oraz umowy zlecenia. W ramach ustalonej kwoty znajduje się limit czynności, jakie realizujemy na rzecz Klienta. Jako czynność traktujemy m.in. przygotowanie pisma procesowego, udział w rozprawie, sumę trzech godzin konsultacji osobistych lub telefonicznych, udział w oględzinach, przeglądnięcie i fotokopia akt.

W niektórych rodzajach spraw, np. o zachowek, o dział spadku – istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia „za sukces”, przy czym zasady etyki adwokackiej nie pozwalają nam umówić się jedynie na określony procent od wygranej, dlatego zawsze musimy ustalić wynagrodzenie podstawowe, niemniej jednak w tych przypadkach jest ono niższe niż w sprawach, gdzie nie ma dodatkowej premii za uzyskanie wyniku satysfakcjonującego Klienta.

Osoby ubogie, których nie stać na zatrudnienie pełnomocnika, mogą złożyć do sądu wniosek o przyznanie adwokata z urzędu. W treści wniosku należy opisać swoją sytuację osobistą, majątkową i rodzinną. Podaje się tam informacje na temat osób, jakie zamieszkują wspólnie z wnioskodawcą w gospodarstwie domowym, ich wiek, stopień pokrewieństwa, wysokość i źródła dochodów. We wniosku należy wymienić posiadany majątek, podać wszelkie dochody jakie się osiąga, jak też wydatki i wykazać, czemu nie stać danej osoby na zatrudnienie prawnika np. powołując się na chorobę, niską emeryturę, utratę pracy, wypadek itp. W treści wniosku można wskazać z imienia i nazwiska adwokata, jaki miałby poprowadzić sprawę. Wniosek taki wysyła się wraz z odpowiednim oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (do pobrania) do właściwego sądu. Jeżeli zostanie on pozytywnie rozpoznany, to Okręgowa Rada Adwokacka zwraca się do pełnomocnika z pytaniem, czy wyraża zgodę na poprowadzenie sprawy, jeżeli będzie tym zainteresowany, to Klient ma szansę na pomoc wybranego przez siebie prawnika.

pobieranieOświadczenie do pobrania

733 333 937

kancelaria@reslegal.pl

Nasze lokalizacje:

Rzeszów
ul. Kopisto 11/7

Przemyśl
ul. Dworskiego 10

Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 8.30 - 17.00. Istnieje możliwość umówienia spotkania w innych godzinach. lider islug prawnych

Adwokat do spraw spadkowych